1. خانه
  2. /
  3. داستان های کوتاه
  4. /
  5. او شب ها می آید

او شب ها می آید

ابعاد: 21 × 14 × 1 cm
شناسه محصول: HSA083
29,750 تومان

موجود در انبار

او شب ها می آید سومین داستان پاکسیما مجوزی و شامل 9 داستان کوتاه است درباره انسان هایی که با زمان و در زمان گم می شوند؛ گاهی به جست و جوی خوابی، خودی، عشقی و گاه در جست و جوی فراموشی. انسان ها، اشیاء و جهان این داستان ها، رازآمیز اما آن قدر ملموس و نزدیک هستند که بعد از خواندن شان، همراهمان می مانند.

پاکسیما مجوزی، دکترای جامعه شناسی ادبیات دارد و پیش تر مجموعه داستان های طرح وهم (1379) و آسمان می شوم (1381) از او به چاپ رسیده است. روی دیگر سکه هدایت؛ تحلیل و بررسی عشق در داستان های کوتاه صادق هدایت و هفت سال در هند؛ تجربیات زندگی در سرزمین هفتاد و دو ملت، از دیگر آثار اوست.

توضیحات کتاب

او شب ها می آید سومین داستان پاکسیما مجوزی و شامل 9 داستان کوتاه است درباره انسان هایی که با زمان و در زمان گم می شوند؛ گاهی به جست و جوی خوابی، خودی، عشقی و گاه در جست و جوی فراموشی. انسان ها، اشیاء و جهان این داستان ها، رازآمیز اما آن قدر ملموس و نزدیک هستند که بعد از خواندن شان، همراهمان می مانند.

پاکسیما مجوزی، دکترای جامعه شناسی ادبیات دارد و پیش تر مجموعه داستان های طرح وهم (1379) و آسمان می شوم (1381) از او به چاپ رسیده است. روی دیگر سکه هدایت؛ تحلیل و بررسی عشق در داستان های کوتاه صادق هدایت و هفت سال در هند؛ تجربیات زندگی در سرزمین هفتاد و دو ملت، از دیگر آثار اوست.

دیگر کتاب های نویسنده کتاب

محصولات مشابه

فهرست
a