آدرس دفتر مرکزی انتشارات هزاره سوم اندیشه:

میدان انقلاب، خ انقلاب، خ ۱۲ فروردین، خ شهدای ژاندارمری (بین ۱۲ فروردین و منیری جاوید)، بن بست مرکزی، پلاک ۱، واحد ۵

تلفن:

۰۲۱-۶۶۹۷۲۸۷۰

ایمیل:

hsapub@gmail.com