یادداشت

کتاب‌ها قدمتی پنج هزار ساله دارند. چیزی به اندازه‌ی تاریخِ تمدن. 

تماس با ما

-

◘ صاحبان اثر می‌توانند با ارسال ای‌میل یا تماس تلفنی، برای انتشار آثارشان با ما تماس بگیرند. همچنین مخاطبین و خوانندگان کتبِ انتشارات هزاره سوم اندیشه، می‌توانند از این درگاه با ما در ارتباط باشند.
◘ برای خرید کتاب ها می توانید مبلغ کتاب را از سه طریق زیر واریز نمایید:

اول : شماره حساب بانکی 2798005172642 به نام آقای لطیف رفیع زاده
دوم: شماره کارت بانکی 5022291004196521 به نام آقای لطیف رفیع زاده
سوم: شماره حساب شبا IR800570027980000517264002 

تمامی سوالات درمورد چگونگی خرید کتاب می تواند با ای میل hsapub@gmail.com یا شماره های تلفن انتشارت درمیان گذاشته شود.
09127173924 ◘ 021-66037648

فرم ارتباط
آخرین کتاب ها
تغییر بزرگ
ناصر الوکی
جامه بی رنگ
فرزان فرهنگیان